Rechercher des projets européens

10 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Smyslem projektu Rekonstrukce hlavních přístupových komunikací a parkovacích ploch k objektům turistického ruchu ve Městě Jeseník je zajištění přístupu k objektům turistického ruchu v centru města vedoucí ke zvýšení podílu turistiky v regionálním hospodářství, tzn. v rozpočtu města. V rámci projektu bude obnoven povrch vozovky s odvodněním, energetické rozvody budou vedeny v zemních kabelech. Bu ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Fortyfikacje Nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym.

Date du début: 24 janv. 2006, Date de fin: 30 oct. 2007,

sektora turystyki w postaci profesjonalnych narzędzi informacji i promocji, zapewniających szeroką i efektywną prezentację wizerunku fortyfikacji nyskich, historycznego, transgranicznego dziedzictwa kulturowego oraz oferty turystycznej przygranicznego regionu nysko-jesenickiego, co służyć będzie integracji społeczności lokalnej oraz rozwojowi pogranicza. Projekt zakłada wypromowanie Twierdzy Nysa ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Szlak Eichendorffa - Budowa parkingu w Nysie przy ulicy Eichendorffa

Date du début: 31 mars 2005, Date de fin: 30 mars 2007,

Celem projektu Szlak Eichendorffa – Budowa parkingu w Nysie przy ul. Eichendorffa jest instytucjonalne wsparcie pozycji MSP z sektora turystyki z terenu Gminy Nysa poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury parkingowej oraz szerokiej i efektywnej promocji oferty turystycznej przygranicznego regionu nysko-jesenickiego, co z kolei służyć będzie rozwojowi gminy i regionu. Projekt zakłada budowę ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Projekt je umístěn do Euroregionu Praděd, horské oblasti Jeseníků a je zaměřen na vyhledávací studii alternativních zdrojů energie - využití spádu řek pro dopravní spojení českopolského příhraničí zajímavou a atraktivní formou. Využití obnovitelných zdrojů energie, zachování životního prostředí pro další generace a přilákání nových turistů do Euroregionu Praděd - to vše je cílem projektu Studie a ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Město Jeseník má velmi bohatě rozvinutou spolupráci se svými partnerskými městy. Předešlé aktivity v rámci dlouhodobých cílů a schválené strategie rozvoje zahrnují i širokou příhraniční spolupráci. Daří se dokonce vytvářet síť partnerských měst, kdy se díky jesenické aktivitě setkávají polská příhraniční města s partnerským městem slovenským a německým. Halový fotbalový turnaj starších žáků partn ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Konec prázdnin (ozvěny Metalové tvrze 2006)

Date du début: 31 mai 2006, Date de fin: 29 nov. 2006,

Projekt Konec prázdnin (ozvěny Metalové tvrze 2006) vychází z pilotní myšlenky rozšířit stávající přehlídku rockové a metalové hudby Metelowa Twierdza, která probíhá vždy na konci prázdnin měsíce srpna v polské Nyse a je stále populárnější i v našem příhraničí. Kromě toho sledují pořadatelé vzájemné poznávání, spolupráci a seznamování lidí = pořadatelů, mladých lidí, kteří dobrovolně pomáhají s př ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Jeseník se baví 2006

Date du début: 24 mai 2006, Date de fin: 29 sept. 2006,

Projekt bude realizován v letní sezóně 2006 plné zajímavých kulturních a poznávacích akcí zaměřených na sbližování národů na česko-polské hranici. Celý projekt Jeseník se baví 2006 je průřezem jak české, tak polské sounáležitosti jak ve výtvarném oboru, tak především v hudební sféře: * Výstava Jesenické výtvarné skupiny ve dnech 3.–30.7.2006 – výstava výtvarných děl v Jesenické Kapli * Mezináro ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Dětský vlak do Nysy - děti dětem

Date du début: 28 févr. 2006, Date de fin: 30 août 2006,

Kvízová soutěž pro české děti na poznání polských přátel a partnerského města je hlavní aktivitou tohoto projektu. Vypravíme i zvláštní vlak pro děti ze základních škol, který přejede přes hranice a doveze žáky základních škol Mikroregionu Jesenicko do polské Nysy a zpět. Cílem je seznámit děti z obou stran hranice a zajímavou formou projít partnerské město Nysu.
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Městské slavnosti Zlaté dny 2006 - rekonstrukce historické bitvy

Date du début: 27 juil. 2006, Date de fin: 29 juil. 2006,

Městské slavnosti Zlaté dny se v roce 2006 uskuteční již po čtrnácté. Snahou při pořádání této akce vždy bylo postavit kulturní program na vzájemné spolupráci přihraničních měst z ČR a PR. S plánovanou historickou bitvou již máme dlouholeté zkušenosti. Úzce spolupracujeme s klubem vojenské historie ze Zlatých Hor a s Towarzystwem Fortifikaci Twierdzy z Nysy. Taktéž jsou zváni i umělci z obou stran ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 

Cala Nysa gra w petanque

Date du début: 2 mai 2010,

.
Voir le projet

 1