Rechercher des projets européens

Městské slavnosti Zlaté dny 2006 - rekonstrukce historické bitvy
Date du début: 27 juil. 2006, Date de fin: 29 juil. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Městské slavnosti Zlaté dny se v roce 2006 uskuteční již po čtrnácté. Snahou při pořádání této akce vždy bylo postavit kulturní program na vzájemné spolupráci přihraničních měst z ČR a PR. S plánovanou historickou bitvou již máme dlouholeté zkušenosti. Úzce spolupracujeme s klubem vojenské historie ze Zlatých Hor a s Towarzystwem Fortifikaci Twierdzy z Nysy. Taktéž jsou zváni i umělci z obou stran hranic. Návštěvníci slavností mohou poznat polský jazyk, kulturu i zvyky. Současti programu jsou i ukázky lidových řemesel. Veříme, že pořádání této slavnosti důstojně připomene historii, která kráčela našimi kraji. Na druhý den historické vojsko předvede obdobnou bitvu v blízké Nyse (PR).

Coordinateur

Details

  • 75%   398 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

4 Participants partenaires