Rechercher des projets européens

Fortyfikacje Nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym.
Date du début: 24 janv. 2006, Date de fin: 30 oct. 2007 PROJET  TERMINÉ 

sektora turystyki w postaci profesjonalnych narzędzi informacji i promocji, zapewniających szeroką i efektywną prezentację wizerunku fortyfikacji nyskich, historycznego, transgranicznego dziedzictwa kulturowego oraz oferty turystycznej przygranicznego regionu nysko-jesenickiego, co służyć będzie integracji społeczności lokalnej oraz rozwojowi pogranicza. Projekt zakłada wypromowanie Twierdzy Nysa i imprez z nią zawiązanych jako innowacyjnego i markowego produktu turystycznego pogranicza dla jej szerszego otwarcia na turystyczny rynek krajowy i zagraniczny.

Coordinateur

Details

  • 75.1%   60 718,84
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires