Rechercher des projets européens

Rekonstrukce hlavních přístupových komunikací a parkovacích ploch k objektům turistického ruchu ve městě Jeseník
Date du début: 31 août 2005, Date de fin: 30 août 2008 PROJET  TERMINÉ 

Smyslem projektu Rekonstrukce hlavních přístupových komunikací a parkovacích ploch k objektům turistického ruchu ve Městě Jeseník je zajištění přístupu k objektům turistického ruchu v centru města vedoucí ke zvýšení podílu turistiky v regionálním hospodářství, tzn. v rozpočtu města. V rámci projektu bude obnoven povrch vozovky s odvodněním, energetické rozvody budou vedeny v zemních kabelech. Budou zhotovena nová parkovací místa a veřejné osvětlení. Bude vyznačena cyklistická stezka souběžně vedoucí po komunikaci a u městského koupaliště vybudováno parkoviště pro 26 automobilů. Realizací projektu dojde k zpřístupnění několika objektů cestovního ruchu umístěných v centru města Jeseník.

Coordinateur

Details

  • 65%   9 245 217,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires