Rechercher des projets européens

Halový fotbalový turnaj starších žáků partnerských měst, Jeseník 2006 (Halový fotbalový turnaj starších žáků partnerských měst, Jeseník 2006)
Date du début: 9 juil. 2006, Date de fin: 9 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Město Jeseník má velmi bohatě rozvinutou spolupráci se svými partnerskými městy. Předešlé aktivity v rámci dlouhodobých cílů a schválené strategie rozvoje zahrnují i širokou příhraniční spolupráci. Daří se dokonce vytvářet síť partnerských měst, kdy se díky jesenické aktivitě setkávají polská příhraniční města s partnerským městem slovenským a německým. Halový fotbalový turnaj starších žáků partnerských měst 2006 bude uspořádán počtvrté, poprvé se všemi partnerskými městy. Pořadatelé mají zkušenosti s mezinárodními turnaji. Hrací systém je oveřen a nároky na doprovodný program, který umožňuje osobní poznání sousedních zemí, jsou naplňovány. Pokračování kontaktů je zajištěno.

Coordinateur

Details

  • 74.4%   138 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires