Rechercher des projets européens

Alternativní energie v dopravě s využitím vody v česko-polském příhraničí (Alternativní energie v dopravě s využitím vody v česko-polském příhraničí)
Date du début: 28 févr. 2006, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je umístěn do Euroregionu Praděd, horské oblasti Jeseníků a je zaměřen na vyhledávací studii alternativních zdrojů energie - využití spádu řek pro dopravní spojení českopolského příhraničí zajímavou a atraktivní formou. Využití obnovitelných zdrojů energie, zachování životního prostředí pro další generace a přilákání nových turistů do Euroregionu Praděd - to vše je cílem projektu Studie alternativní dopravy v česko-polském regionu s využitím vody.

Coordinateur

Details

  • 74.9%   101 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires