Rechercher des projets européens

26 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
"Euro Youth MEDIALAB" defines a new inclusive strategy and approach, to give youth required knowledges, wich will allow all of them to be and act as active citizens. This strategy is modeled in order to be used by any organisation working in the field of youth. It can be used, totally or partially, thank's to the european virtual exchanges platform we will create. To reach that result, we have est ...
Voir le projet

 10

 TERMINÉ 

Youth Europ'Lab : Hello, I'm young and I will change the world !

Date du début: 1 sept. 2016, Date de fin: 31 août 2018,

The main goal of "Youth Europ' LAb : Hello I'm young and I will change the world" is to offer group and individual mobility experience to more than 150 young people, located in rural areas, coming from France, Spain, Sweeden, Bulgaria and Northern-Irland and facing various situation of exclusion. A european mobility experience represents, for youth :- acquire new competencies, - new languages, - ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 

EUROTRAIN

Date du début: 10 août 2016, Date de fin: 9 août 2018,

The VET Mobility projekt EUROTRAIN is aimed at VET learners and staff in vocational upper secondary schools in Skellefteå Municipality. The overall aim of the project is to enhance employability and improve the quality of vocational education through skills and expertise gained from transnational mobility. The project involves 42 staff and 20 students from the Business and Administration Programme ...
Voir le projet

 10

 TERMINÉ 

Levla språket

Date du début: 1 juin 2016, Date de fin: 31 mai 2018,

The project Levla språket, which means upgrade the language skills, is based on the request of the language teachers in Skellefteå municipality to receive qualified training and further education in the languages they teach. The geographic location of Skellefteå, in the north of Sweden, makes it difficult for teachers to meet and learn from native speakers of the foreign languages: English, Fren ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 
The CLARITY project seeks to support European Member States in their pursuit for greater trust, transparency and efficiency within government via the increase take-up of open government initiatives. CLARITY is a small-scale coordination and support action designed to: 1) mobilise a multidisciplinary network of stakeholders across the open government ecosystem in order to support and encourage the ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 
RESEEPE will bring together design and decision making tools, innovative building fabric manufacturers and a strong demonstration programme to demonstrate the improved building performance through retrofitting. The core idea of the RESSEEPE project is to technically advance, adapt, demonstrate and assess a number of innovative retrofit technologies. Reductions in the area of 50% will be achieved i ...
Voir le projet

 27

 TERMINÉ 

YES Academy

Date du début: 1 sept. 2015, Date de fin: 31 déc. 2016,

Throughout the EU, young people are the category of persons hit hardest by unemployment, underemployment and feel discouraged to look for work. Furthermore the last European elections and numerous elections in the Member States in recent times show, that there is a growing absenteeism of young people combined with an increasing European scepticism. This development and the complex situation of you ...
Voir le projet

 24

 TERMINÉ 

BOOSTing Competences

Date du début: 1 août 2014, Date de fin: 31 juil. 2016,

YA - Vocational College of Ostrobothnia ( YA ) continually strives to develop its activities, to improve the quality of training and test new methods of learning. Through mobility projects such as BOOSTING Competences (BOOSTing ), YA promotes exchange of knowledge in co-operation with other European VET educators and organisations . 3.5.2011 YA adopted a Pedagogical Program, ACTIVE LEARNING , whe ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 

EuroTRAIN

Date du début: 1 juin 2014, Date de fin: 31 mai 2016,

The VET Mobility project EuroTRAIN is aimed at VET learners and staff in vocational upper secondary schools in Skellefteå Municipality. The overall aim of the project is to enhance employability and improve the quality of vocational education through skills and expertise gained from transnational mobility. The project involves 32 students and 34 staff from the Child and Recreation Programme, Heal ...
Voir le projet

 10

 TERMINÉ 

Shape your future

Date du début: 1 sept. 2014, Date de fin: 31 août 2015,

Shape your future is an educational format that will be realized during 12 months (August 2014 – August 2015). The project will directly involve over 25 youngsters (18-25 years old) and 20 youth workers coming from 5 partner youth organizations located in Bulgaria, Italy, Czech Republic, Germany and Sweden. The project will be focused on the empowerment of youngsters in order to motivate them to ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 

Researcher's Night in Sweden - ForskarFredag 2009 (FF09)

Date du début: 1 mai 2009, Date de fin: 30 nov. 2009,

"Researchers’ Night in Sweden, ForskarFredag (Researchers´ Friday), FF, consists of sixteen events and three associated events in nineteen cities, geographically dispersed over Sweden. The project aims at bringing the broad public face-to-face with researchers. FF will take place on 25 September 2009, coordinated by Vetenskap & Allmänhet (Public & Science), as in 2006, 2007 and 2008. Project partn ...
Voir le projet

 16

 TERMINÉ 

Researchers' Night in Sweden - ForskarFredag 2008 (FF08)

Date du début: 1 juin 2008, Date de fin: 31 déc. 2008,

Researchers’ Night in Sweden, ForskarFredag (Researchers´ Friday), FF, consists of twelve events and three associated events in seventeen cities, dispersed geographically over Sweden. The project aims at bringing the broad public face-to-face with researchers. FF will be organised on 26 September 2008 and is coordinated by Vetenskap & Allmänhet (Public & Science), as in 2006 and 2007. Project part ...
Voir le projet

 12

 TERMINÉ 
Syftet för detta ettåriga projekt är att skapa en bas för långsiktiga samarbetsformer mellan flygplatserna Skellefteå, Kronoby och Pori. Målet är att identitiera verktyg för att utvecka respektive flygplats för att ge ökade passagerarströmmar.
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 
... projektet Res och ät Etableringsprojektet Res och ät genomfördes av den samordnande stödmottagaren Region Västerbotten. Samarbetspartners var Österbottens turism och Skellefteå kommun. Total budget för projektet var 1 205 624 EUR, varav EU stod för 600 644 EUR. Projektet förbrukade 92,2 % av den totala budgeten. Det tidigare projektet Gastro Botnia Livsmedel genomfördes under åren 2001-2006 med de ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Projektet ska dokumentera och skildra kulturen vid Bottenvikens kust i olika medier som utställningar, film, radioprogram, bok, webbplats. Projektet pågår redan inom Interregprogrammet Nordkalotten, men utsträcks nu geografiskt till den unika kultur- och naturmiljön i Kvarkenområdet.
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 
Syftet är att öka kunskapen om lärande i arbetslivet och utarbeta metoder för att erkänna, synliggöra och dokumentera det lärande som sker i arbetet. Projektet ska bygga upp ett partnerskap mellan kommuner, företag och universitet/högskolor för att arbeta med kompetensfrågor samt skapa en nordisk plattform för erkännande av lärande i arbetslivet.
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet med samma namn. Deltagande regioner är glest befolkade. Arbetslösheten är hög särskilt bland ungdomar och många ungdomar väljer också att lämna området efter gymnasiet. Företag har svårt att hitta nyckelkompetens. Med ett samlat valideringsprojekt med inriktning mot studier i högskolan kan svårigheterna överbryggas. Genom höjd kompetens blir ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
The aim of the project is to develop methods for job alternance including teambuilding, information of employment, and experience of changing jobs. The target group is VET school drop-outs (early school leavers) and young unemployed people, 15 to 20 years old. The project will enable young people to identify their capabilities and interests for further training and work through offering job altern ...
Voir le projet

 17

 TERMINÉ 
Projektet ska vara en plattform för näringslivets samverkan, samarbete och affärsutveckling i Helgeland och Västerbotten. Ett representationskontor ska etableras i både Mo i Rana och i Lycksele och medverka till nyetableringar av företag och ökat affärsutbyte mellan regionerna.
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 
Projektet Kulturnätet/Kulturskolor i Kvarken har som syfte att skapa ett forum för samarbete kring kompetensutveckling, informationsutbyte och utbyte av lärare, kulturpedagoger och kulturutövare mellan kommunerna. Ett system för kompanjonlärarskap med kulturpedagoger ordnas. Kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras växelvis på den svenska och den finska sidan. Projektet ska stärka den process ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Syftet är att stärka deltagande slöjdares kompetens och konkurrenskraft genom att öka kontakterna och bilda ett fungerande nätverk mellan hantverkare över Kvarken. Övergripande mål är att:Förbättra kvalitén på deltagarnas produktion och företagande genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte över Kvarken. Genom marknadsföring och försäljning finna, tydliggöra och skapa en marknad för kvalitati ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Projektet ska skapa och utgöra ett framtida fundament/plattform för näringslivets sam-verkan, samarbete och affärsutveckling mellan de två regionerna Västerbotten och Helgeland. Detta skall ske genom att informera om utvecklings- och affärsprojekt på ömse sidor om gränsen samt att fortsatt bearbeta och tydliggöra skillnader i affärs-kultur, avtalsvillkor och marknadsförhållanden
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 
Avsikten med projektet är att förena offentliga aktörers strategiska insikter och den specifika marknadskunskapen hos turoperatörer/incomingaktörer med lokalsamhällenas sociala kapital i syfte att säkerställa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar turistutveckling i de deltagande destinationerna.
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 
Samarbetets primära mål är att den utveckling av kryssningstrafik som sker i Östersjön även når Kvarkenregionens hamnar. I projektet samverkar hamnarna dels för att höja mottagningskapaciteten, dels för att göra regionen känd för kryssningsmarknaden
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 
The reason for the project is that the youth work profession is in change and requires new competencies. There is an identified need, among employers, training providers and youth worker organisations, for proper vocational training and skill enhancement programmes to meet the new demands and challenges in the youth work. This new role implies accommodated educational approaches:•from activating t ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 
Projektet utreder förutsättningar till konceptutveckling och möjligheter att utveckla en färjeförbindelse mellan Karlebynejden i Finland och Skellefteåområdet i Sverige. Utredningen ska göra preliminära belysningar över passagerarbehovet samt marknadsanalyser. Målet är att skapa en gemensam vision om ett nytt färjeförbindelsekoncept mellan städerna. ...
Voir le projet

 2