Rechercher des projets européens

Erkännande av Lärande i Arbeitet (ELiA)

Syftet är att öka kunskapen om lärande i arbetslivet och utarbeta metoder för att erkänna, synliggöra och dokumentera det lärande som sker i arbetet. Projektet ska bygga upp ett partnerskap mellan kommuner, företag och universitet/högskolor för att arbeta med kompetensfrågor samt skapa en nordisk plattform för erkännande av lärande i arbetslivet.

Coordinateur

Details

  • 22.6%   60 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires