Rechercher des projets européens

KPS flyg

Syftet för detta ettåriga projekt är att skapa en bas för långsiktiga samarbetsformer mellan flygplatserna Skellefteå, Kronoby och Pori. Målet är att identitiera verktyg för att utvecka respektive flygplats för att ge ökade passagerarströmmar.

Coordinateur

Details

  • 61.4%   74 350,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires