Rechercher des projets européens

10 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Corridor of Innovation and Cooperation (COINCO) North (COINCO North)

Date du début: 31 déc. 2008, Date de fin: 30 déc. 2011,

Whilst Europe is expanding its infrastructure, for example by introducing high speed trains in a number of places, the progress of such investments is slow in the Öresund-Kattegat-Skagerrak-region. Environmentally friendly and quick transport of goods and people is crucial when it comes to strengthening the region’s ability to be competitive in a European and global setting.Corridor of Innovation ...
Voir le projet

 15

 TERMINÉ 

The King's Road (Kongeveien)

Date du début: 30 sept. 2005, Date de fin: 29 juin 2007,

Åskådliggöra historiska och kulturella händelser/arrangemang med den historiska vägen som gemensam nämnare. Projektet innefattar också området längs kusten, "Havets kongevei".
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 
Musikterapi och kulturella aktiviteter (integrativ medicin) som komplement till annan konventionell behandling ska prövas i ett samarbetsprojekt mellan Sykehuset i Østfold och NU-sjukvården i Västra Götaland.
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Forum Skagerrak II (FSII)

Date du début: 31 mai 2003, Date de fin: 30 mai 2007,

The project aimed to widen the knowledge and deliver concrete actions for a cleaner and more attractive sea and coast. The project work involved governmental and regional organisations as well as other interested parties. Achievements: The project has completed various ...
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 

NAVE Nortail : The North Sea Coastal Path (NAVE Nortail)

Date du début: 30 sept. 2002, Date de fin: 29 avr. 2007,

The NAVE NORTRAIL project contributed towards the sustainable economic and social regeneration of the North Sea Coastal Region. The basic idea was to regenerate a network of landscapes and footpaths linked with nature and heritage sites in the recreational areas of the coastal regions around the North Sea. In relation with cultural and environmental tourism, outdoor activities and education the pr ...
Voir le projet

 26

 TERMINÉ 

Costal hiking trails (Kustnära vandringsleder)

Date du début: 14 mars 2004, Date de fin: 14 mars 2007,

Fastställa de vandringsleder som kan ingå i ett kustnära perspektiv. Få till stånd avtal med berörda markägare. Märka och iordningställa de stigar som kommer att ingå i nätverket. Framtagande av kartor med beskrivningar.
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 
Att utvekla hälsopedagogiska enheter. De skall ge barn, ungdom samt vuxna i dess närhet upplevelser och kunskap om kropp, själ och miljö som skall ligga till grund för sunda livsstilsval.
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

The King's Road- pre-project (Kongeveien - en grenseløs historie (forprosjekt))

Date du début: 28 févr. 2005, Date de fin: 29 sept. 2005,

Förstudie avseende nätverksprojekt mellan kommuner som satsar på egna kultur- och turistprojekt.
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 
Inom den skogsindustriella näringen brottas man med svårigheten att rekrytera tillräckligt kvalificerad yrkeskunskap. I takt med den allt snabbare tekniska utvecklingen och den ökade internationella konkurrensen inom branschen ökar behovet av t ex IT-kompetens hos medarbetarna. En svagt utbildade arbetskraft och produkter som konkurrerar på marknaden måste ständigt utvecklas för att konkurrenskraf ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Idéstudie järnvägen Oslo-Göteborg (Idestudie jernbanen Oslo - Gøteborg)

Date du début: 20 nov. 2001, Date de fin: 30 août 2002,

Idéstudie kring järnvägen Oslo-Göteborg för att ta fram underlag för planering och eventuell utbyggnad.
Voir le projet

 1