Rechercher des projets européens

The health spa- an ecological- health adventure in Ostfold and FyrBoDal (Hälsokällan)
Date du début: 31 déc. 2002, Date de fin: 30 déc. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Att utvekla hälsopedagogiska enheter. De skall ge barn, ungdom samt vuxna i dess närhet upplevelser och kunskap om kropp, själ och miljö som skall ligga till grund för sunda livsstilsval.

Coordinateur

Details