Rechercher des projets européens

Idéstudie järnvägen Oslo-Göteborg (Idestudie jernbanen Oslo - Gøteborg)
Date du début: 20 nov. 2001, Date de fin: 30 août 2002 PROJET  TERMINÉ 

Idéstudie kring järnvägen Oslo-Göteborg för att ta fram underlag för planering och eventuell utbyggnad.

Coordinateur

Details