Rechercher des projets européens

The King's Road (Kongeveien)
Date du début: 30 sept. 2005, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Åskådliggöra historiska och kulturella händelser/arrangemang med den historiska vägen som gemensam nämnare. Projektet innefattar också området längs kusten, "Havets kongevei".

Coordinateur

Details