Antalya Provincial Directorate of Health


: 26 mars 2019


Recherche partenariat En recherche de financements
A propos

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, devlet kurumu olan Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın resmi yerel temsilcisi, tüm kamu ve özel sağlık hizmeti sunucularının düzenlenmesi, denetlenmesi, koordinasyonu, kontrol ve denetimi, ayrıca sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve sunumunun planlanması ve bu görevleri etkili ve verimli bir şekilde yerine getirme sorumluluğunu almak;

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine halkın katılımını sağlama konusunda uzmandır. Çeşitli AB Projelerinde ve farklı yerel Ulusal Projelerde hem yönetici hem de araştırmacı olarak çalıştı, ayrıca Proje Finansmanı ve Bütçelerini kontrol etti. Aynı zamanda Proje Döngüsü Yönetimi Eğitmenidir. TC Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Enstitüsü Proje Koordinatörlüğü ve ;

Mots clés et domaine d'activité:

 Soins de santé
 Équipement médical
 E-health
 Applications informatiques
 Innovation & Recherche
 Apprentissage des adultes
 Erasmus+
 Horizon Europe
 Recherche
 Gestion de projets internationaux

Idées proposées
Pas d'idées
Appels à projets suivis
Pas d'appels à projets suivis!