Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
This project involved partner organizations from Germany (municipal open youth work ), Poland (municipal youth work with a more school-based orientation). Hungary ( Association for the promotion of youth work and participation of young people ) and Romania ( Association for the promotion of youth work and the culture of the Hungarian minority in Romania). The aims of this project are to learn abou ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Date du début: 8 juin 2005, Date de fin: 29 juin 2006,

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont wieży im. M. Orłowicza na szczycie Wielkiej Sowy, która została wybudowana w roku 1906 jako Wieża Bismarcka wraz z zagospodarowaniem pobliskiego terenu, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności ruchu turystycznego wokół Wielkiej Sowy zarówno wśród turystów polskich jak i czeskich. Projekt ma na celu przybliżenie Czechom walorów przyrodniczych jak i ...
Voir le projet

 2