Rechercher des projets européens

Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Date du début: 8 juin 2005, Date de fin: 29 juin 2006 PROJET  TERMINÉ 

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont wieży im. M. Orłowicza na szczycie Wielkiej Sowy, która została wybudowana w roku 1906 jako Wieża Bismarcka wraz z zagospodarowaniem pobliskiego terenu, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności ruchu turystycznego wokół Wielkiej Sowy zarówno wśród turystów polskich jak i czeskich. Projekt ma na celu przybliżenie Czechom walorów przyrodniczych jak i turystycznych tego terenu. W dłuższej perspektywie projekt wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy Gminy Pieszyce.

Coordinateur

Details

  • 75.1%   72 300,67
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires