Rechercher des projets européens

6 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Projekt Výstava u příležitosti otevření Kulturně společenského centra česko-polského příhraničí je projektem zrcadlovým ( specifický typ projektu společného) k již zrealizovanému projektu. Obsahem projektu je zabezpečit otevření a výstavu při otevření tohoto centra. Kulturně společenské centrum česko-polského příhraničí se v současné době za spoluúčasti finančních prostředků z programu INTERREG II ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Cyklus dokumentárních filmů o životě lidí v česko-polském pohraničí

Date du début: 22 juin 2007, Date de fin: 29 juin 2008,

Projekt řeší oslovení široké veřejnosti natočením a odvysíláním cyklu dokumentárních pořadů týkajících se oblasti lidského života, zajímavostí jednotlivých regionů a jejich specifik, a to prostřednictvím konkrétních výpovědí lidí žijících v pohraničí na české a polské straně. Záměrem bude zmapování samotné podstaty života lidí v pohraničí a posouzení rozdílů mentality a přístupu lidí ke svému okol ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Rozvoj spolupráce institucí a organizací partnerských měst II.

Date du début: 31 janv. 2007, Date de fin: 30 janv. 2008,

Spolupráce partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Klodzka započala již v roce 1994. Od té doby bez přestávky se uskutečňuje spolupráce těchto měst v oblasti školství, kultury, sportu, informačních center, společná prezentace měst na mezinárodních veletrzích. Dále probíhá spolupráce Sboru dobrovolných hasičů z Černovíra a Starého Waliszowa. Smyslem tohoto projektu je pokračovat v těchto již ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Spolupráce partnerských měst

Date du début: 1 janv. 2007, Date de fin: 29 oct. 2007,

Již v roce 1994 započala vzájemná spolupráce partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyce Klodzké - měst ležících v příhraniční oblasti. Spolupráce měst se uskutečňuje v oblasti školství, kultury, sportu, hasičů a také společnou prezentací obou měst na mezinárodních veletrzích. Smyslem tohoto projektu je pokračovat nadále ve spolupráci měst, a to především v oblasti propagace obou měst - výrobou ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Rozvoj spolupráce institucí a organizací partnerských měst

Date du début: 31 janv. 2006, Date de fin: 30 janv. 2007,

Vzájemná spolupráce partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Klodzka ležících v česko-polské příhraniční oblasti započala v roce 1994. Dosavadní spolupráce se uskutečňuje jednak v oblasti školství, kultury a hasiči. Smyslem projektu je pokračovat ve spolupráci, která již byla započata a bude v dalších letech probíhat. Posílí se spolupráce mezi danými skupinami obyvatel. Jde zejména o prohlub ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Vítejte na Orlickoústecku

Date du début: 1 mai 2006, Date de fin: 30 août 2006,

Projektem Vítejte na Orlickoústecku se přispěje ke zvýšení povědomí obyvatel česko-polského příhraničního regionu o možnostech turistických výletů, výletů za kulturními a přírodními zajímavostmi. Projekt je zaměřen na cílové skupiny turistů, návštěvníků obou partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyce Klodzké, kteří přijíždějí do těchto měst a jejich okolí. Nabídka turistických výletů, přírodníc ...
Voir le projet

 2