Rechercher des projets européens

Spolupráce partnerských měst
Date du début: 1 janv. 2007, Date de fin: 29 oct. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Již v roce 1994 započala vzájemná spolupráce partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyce Klodzké - měst ležících v příhraniční oblasti. Spolupráce měst se uskutečňuje v oblasti školství, kultury, sportu, hasičů a také společnou prezentací obou měst na mezinárodních veletrzích. Smyslem tohoto projektu je pokračovat nadále ve spolupráci měst, a to především v oblasti propagace obou měst - výrobou dalších propagačních materiálů měst, dále v oblasti prezentace obou měst na mezinárodním veletrhu Holiday World v Praze. Vytvořenými propagačními materiály se přispěje ke zvýšení oboustranné informovanosti a povědomí obyvatel o kulturních a sportovních možnostech v jednotlivých městech.

Coordinateur

Details

  • 74%   338 920,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires