Rechercher des projets européens

Rozvoj spolupráce institucí a organizací partnerských měst II.
Date du début: 31 janv. 2007, Date de fin: 30 janv. 2008 PROJET  TERMINÉ 

Spolupráce partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Klodzka započala již v roce 1994. Od té doby bez přestávky se uskutečňuje spolupráce těchto měst v oblasti školství, kultury, sportu, informačních center, společná prezentace měst na mezinárodních veletrzích. Dále probíhá spolupráce Sboru dobrovolných hasičů z Černovíra a Starého Waliszowa. Smyslem tohoto projektu je pokračovat v těchto již započatých aktivitách a dále posílit spolupráci mezi danými skupinami obyvatel. Zejména se jedná o výměnnou spolupráci mezi základními školami, dobrovolními hasiči, základní uměleckou školou. Jedná se také o spolupráci mezi IC a vytváření propagačních materiálů s česko-polskou účastí.

Coordinateur

Details

  • 73.4%   580 900,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires