Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Nordens bästa inlandsregioner 2020

Date du début: 30 avr. 2011, Date de fin: 30 déc. 2013,

... ch att arbeta med åtgärder som främjar attraktionskraften och resulterar i inflyttning av kompetent arbetskraft och andra kreativa resurser. Näringsstrukturen för respektive Hamar Region och Falun-Borlänge regionen har många gemensamma paralleller, samtidigt som det finns väsentliga skillnader i regionernas näringsliv.
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft

Date du début: 30 avr. 2008, Date de fin: 30 oct. 2011,

Projektets mål är att utveckla ett koncept som bygger på Rekryteringslots, för små och medelstora företagen i Hamar- och Falun Borlänge-regionen. Konceptet bygger på att den som rekryteras flyttar till regionen tillsammans med hela familjen, vilket ökar möjligheterna att personen blir kvar på sin nya arbetsplats. För små/stora och privata/offentliga aktörer ska projektet utveckla minst fyra nätver ...
Voir le projet

 1