Rechercher des projets européens

Nordens bästa inlandsregioner 2020
Date du début: 30 avr. 2011, Date de fin: 30 déc. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Ett viktigt inslag i projektet "Nordens bästa inlandsregioner 2020" är utgångspunkten i regionernas respektive näringsstrukturer och att arbeta med åtgärder som främjar attraktionskraften och resulterar i inflyttning av kompetent arbetskraft och andra kreativa resurser. Näringsstrukturen för respektive Hamar Region och Falun-Borlänge regionen har många gemensamma paralleller, samtidigt som det finns väsentliga skillnader i regionernas näringsliv.

Coordinateur

Details

  • 30%   533 333,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website