Rechercher des projets européens

Kompetensförsörjning för regional tillväxt och konkurrenskraft
Date du début: 30 avr. 2008, Date de fin: 30 oct. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Projektets mål är att utveckla ett koncept som bygger på Rekryteringslots, för små och medelstora företagen i Hamar- och Falun Borlänge-regionen. Konceptet bygger på att den som rekryteras flyttar till regionen tillsammans med hela familjen, vilket ökar möjligheterna att personen blir kvar på sin nya arbetsplats. För små/stora och privata/offentliga aktörer ska projektet utveckla minst fyra nätverk mellan arbetsgivare. Bland annat ska aktiviteterna öka kunskaperna om kompetensförsörjningsfrågor hos SME. Projektet ska arbeta med att hitta nya samarbeten mellan stora och små arbetsgivare som gör det enklare för dessa att kunna säkra sina kompetensförsörjningsbehov.

Coordinateur

Details

  • 24.9%   198 333,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website