Rechercher des projets européens

13 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Caring Society: Building Communities, Social Inclusion and Health Development

Date du début: 1 oct. 2016, Date de fin: 30 sept. 2019,

... will closely collaborate with 3 highly experienced (Urban) European HEI’s that have ample knowledge and expertise on (1) placing health(care) learners in community clinical settings (Avans); (2) teaching more basic healthy lifestyle and enhanced physical activity education (LUAS) and (3) involving local communities in health(care) education and focus on strengthening the competence level and prof ...
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 

CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling (CO2 en CH4)

Date du début: 11 nov. 2013, Date de fin: 30 déc. 2014,

De doelstelling van het Interreg-project is het versterken van de economische slagkracht van de regio door een basis te leggen voor een rendabele infrastructuur voor koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) aan beide zijden van de grens. Op die manier wordt de transitie van lang- naar kort-cyclische energie gestimuleerd en kunnen de regio’s hun positie op dit gebied in Europa vergroten.Om dit doel t ...
Voir le projet

 12

 TERMINÉ 

CREA-Zone: Towards a Creative Future (Crea-Z)

Date du début: 28 févr. 2014, Date de fin: 29 nov. 2014,

The Crea-Z cluster aims to professionalise and accelerate the economic valorisation of creativity and innovation in a region or city, through the development of cultural and creative industries (CCIs) and through collaboration opportunities with traditional industries.CREA-Z (CREA-Zone) refers to creativity Zone, a place/region where creativity is essential and an important part of the area. CREA- ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 
The main aim is to increase the use of creative digital solutions in various business sectors and thus the development prospects of companies by raising, the development and dissemination of results of 2 Seas projects, additional studies and making/designing prototypes (f.e. gaming, simulations and 3D applications)
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 
The VIVID project aims to create a cross-border virtual network in the Visual Design sector, a sector that creatively translates communication into multimedia applications. This sector is constantly evolving and offers great economic potential for the 2 Seas area, using new media and technology to develop visual communication tools which are more efficient, more understandable and can also be appl ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 

Crossroads

Date du début: 30 juin 2010, Date de fin: 29 juin 2013,

Crossroads ondersteunt bedrijven inhoudelijk en financieel bij het ontwikkelen en realiseren van kansrijke innovaties door de inzet van één of meerdere opkomende technologieën: nanomaterialen, oppervlaktebehandeling en materialen, inkjet, embedded vision en remote diagnostics. Dit leidt tot nieuwe producten en productieprocessen, waarmee bedrijven kunnen inspelen op de groeiende internationale vra ...
Voir le projet

 11

 TERMINÉ 

Energie Conversie Park (ECP) voor de verwerking van lokale biomassastromen (ECP)

Date du début: 31 mars 2010, Date de fin: 30 mars 2013,

Het gebruik van biomassa als energiebron is belangrijk als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Groente- fruit en tuinafval (GFT), maaisel en snoeisel, bijproducten van landbouw en industrie worden als biobrandstof tot nu toe nauwelijks gebruikt . Bovendien zijn de huidige installaties waarmee biomassa wordt omgezet in bijvoorbeeld warmte, elektriciteit etc. bijna altijd ontwikkeld voo ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 

Verbonden in Veiligheid

Date du début: 30 sept. 2009, Date de fin: 29 sept. 2012,

Tegenwoordig stijgt de vraag naar een steeds beter en hoger opgeleid personeel op het terrein van veiligheid en criminaliteitbestrijding en dus ook naar personeel met grensoverschrijdende kennis.Om die reden hebben de partners in dit project besloten een samenwerking aan te gaan die moet leiden tot op elkaar afgestemde opleidingen op hoger beroeps en op universitair niveau. De bestaande opleidinge ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 

Waterstofregio

Date du début: 31 mai 2009, Date de fin: 29 mai 2012,

De verschillende projectpartners slaan de handen in elkaar om de Grensregio Vlaanderen-Nederland uit te bouwen tot een Europese topregio op het vlak van waterstof.Deze uitbouw zal gebeuren door: clustering/coördinatie van waterstofgerelateerde activiteiten binnen de regio op basis van de regionale kansen en Europese ambities;concrete realisatie van demonstratieprojecten van waterstofsystemen in ma ...
Voir le projet

 15

 TERMINÉ 
Business Transfer concerns the transfer from parents to children or outside the family. VET institutes have almost no part in this process while the elements of this process are important study subjects in vocational education: economics and tax regulations, business administration, social communication within the family, management, marketing and business strategies and above all the target group ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 
Business transfer is of major concern in the European Union. Almost one third of the SMEs in the European Union, approximately 690.000 businesses with about 2.8 million jobs will be faced with the succession/transfer process within the next years. The transfer of the BTP curriculum and the Screening Tool has contributed to the improvement of the skills of business successors/buyers and transferors ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 
In the VQTS II project, the VQTS model was applied to other sectors (electronics/ electrical engineering) and to other countries and languages. The VQTS II project focused on transferring and further elaborating on methods and procedures for the development of a Competence Matrix by using the ideas and principles described in the VQTS project.The VQTS model was also used for identifying the overla ...
Voir le projet

 13

 TERMINÉ 
The goal of the project is to create a European-wide network of professionals working in Human Resources Development and Management, Quality Management, Organisational Development and VET in order to attain proficiency in using Human Performance Technology (HPT). HPT is defined as a comprehensive set of tools and methodologies which support the achievement of results through the management of peop ...
Voir le projet

 11