Rechercher des projets européens

8 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Walls and Gardens

Date du début: 31 juil. 2009, Date de fin: 29 juin 2014,

Owing to its geography, the 2 Seas area has been strategic throughout many of the conflicts between the major European states, up until the last World War. Today, these architectural features and former military zones provide ideal settings for recreation and tourism as well as ecological interest.The managers of 22 remarkable heritage sites have joined forces in the Walls and Gardens project, in ...
Voir le projet

 22

 TERMINÉ 

Invasieve Exoten

Date du début: 30 sept. 2009, Date de fin: 29 sept. 2012,

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen.In dit project wordt voor het eerst ...
Voir le projet

 24

 TERMINÉ 

Combined Functions in Coastal Defence Zones (COMCOAST)

Date du début: 26 févr. 2004, Date de fin: 30 déc. 2007,

The ComCoast project worked on the future approach on safety against flooding around the North Sea. ComCoast aimed to achieve a more gradual transition zone from sea to land, creating benefits for the wider coastal community and environment. In this approach safety and spatial use in the coastal defence zone are combined. From this approach the name of the project originates: Combined functions in ...
Voir le projet

 10

 TERMINÉ 
De intentie van dit project was de ontwikkeling van een modelmatige doorlichting en visie voor het waterbeheer langs het Leopoldkanaal/Braakman.Aan deze algemene doelstelling waren een aantal subdoelstellingen verbonden. Men wilde de wateroverlast beperken door de bouw van een gemaal of waterpomp nabij de Braakman. Vooraleer dat werd gedaan, werd eerst gekeken wat de capaciteit was van een dergeli ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Met het project Duurzaam Watersystemen in het gebied rond het Kanaal van Gent naar Terneuzen wilden het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de Zwarte Sluispolder twee zaken realiseren. Enerzijds was het doel het verbeteren van de functie van het watersysteem, anderzijds de waterbeheersing en kwaliteit in het watersysteem optimaliseren. Er werden verschillende aanpassingen aangebracht in de watersystem ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Door het aanleggen van een ecologische verbindingszone via het natuurgebied van het Erasmusbos in de Strijdersgatpolder naar de geïnundeerde Zwarte Polder te Nieuwvliet wil men de natuur- en landschapsfunctie in de Ecologische Hoofdstructuur tussen de Zwinstreek en de Braakman versterken. Ook het verbeteren van de functie van het watersysteem en het creëren van duurzame ontwikkelingsmogelijkheden ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Dit project was het vervolg op de uitvoeringsprojecten Schone Kreken I en II die tot stand kwamen in het kader van Interreg II. Deze Schone Kreken-projecten passen allemaal binnen het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan en spelen binnen het gebied van het GOS. Het doel van deze laatste stap in Schone Kreken was om op verschillende locaties, op de grens tussen Maldegem en Aardenburg, de aantrekke ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Dit project was het vervolg op de uitvoeringsprojecten Schone Kreken I en II die tot stand kwamen in het kader van Interreg II. Deze Schone Kreken-projecten passen allemaal binnen het Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan en spelen binnen het gebied van het GOS. Het doel van deze laatste stap in Schone Kreken was om op verschillende locaties, op de grens tussen Maldegem en Aardenburg, de aantrekke ...
Voir le projet

 4