Rechercher des projets européens

Invasieve Exoten
Date du début: 30 sept. 2009, Date de fin: 29 sept. 2012 PROJET  TERMINÉ 

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen.In dit project wordt voor het eerst grensoverschrijdend nagegaan op welke manier invasieve exoten het meest effectief bestreden kunnen worden. In het project worden vier probleemsoorten in Vlaanderen en/of Zuid-Nederland bestudeerd en aangepakt: grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid), Amerikaanse vogelkers, stierkikker, zomerganzen. Achievements: De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast een ecologische ravage veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondheidsproblemen.In dit project werd er voor het eerst grensoverschrijdend nagegaan op welke manier invasieve exoten het best kunnen worden bestreden. Er zijn vier probleemsoorten in Vlaanderen en Zuid-Nederland aangepakt: de grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid), de Amerikaanse vogelkers, de stierkikker en de zomerganzen.Voor meer info: www.invexo.eu

Coordinateur

Details

  • 42.8%   1 331 360,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

23 Participants partenaires