Rechercher des projets européens

4 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
The general aim of the project is to contribute to a better quality of surface and groundwater bodies in the Scheldt International River Basin District (IRBD). This will be done by developing and implementing a set of cost-effective. innovative and transnational actions aimed at attaining a good status of surface and groundwater bodies. By monitoring the transnational effect of these actions. the ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 

Walls and Gardens

Date du début: 31 juil. 2009, Date de fin: 29 juin 2014,

Owing to its geography, the 2 Seas area has been strategic throughout many of the conflicts between the major European states, up until the last World War. Today, these architectural features and former military zones provide ideal settings for recreation and tourism as well as ecological interest.The managers of 22 remarkable heritage sites have joined forces in the Walls and Gardens project, in ...
Voir le projet

 22

 TERMINÉ 

Natuurlijk Water

Date du début: 31 janv. 2010, Date de fin: 30 janv. 2013,

Er zijn al heel wat inspanningen gedaan in het verleden om een goede waterkwaliteit en –kwantiteit te behalen die voldoet aan de Kader Richtlijn Water. Om aan die normen te voldoen hebben de initiatiefnemers in een drietal polders een integrale aanpak uitgeprobeerd. Deze aanpak moet erin resulteren dat de bewoners/gebruikers van de betreffende polders zich gezamenlijk verantwoordelijk gaan voelen ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 

Interactief Waterbeheer

Date du début: 30 sept. 2008, Date de fin: 30 mars 2012,

Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) willen de partners van dit project samen met de grootste grondgebruikers experimenten opzetten om praktijkervaringen op te doen met de vraag hoe kan worden voldaan aan de criteria van die KRW. Daarnaast worden extra maatregelen getest, die een meerwaarde hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond ...
Voir le projet

 21