Rechercher des projets européens

Natuurlijk Water
Date du début: 31 janv. 2010, Date de fin: 30 janv. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Er zijn al heel wat inspanningen gedaan in het verleden om een goede waterkwaliteit en –kwantiteit te behalen die voldoet aan de Kader Richtlijn Water. Om aan die normen te voldoen hebben de initiatiefnemers in een drietal polders een integrale aanpak uitgeprobeerd. Deze aanpak moet erin resulteren dat de bewoners/gebruikers van de betreffende polders zich gezamenlijk verantwoordelijk gaan voelen voor de waterkwaliteit en –kwantiteit. Door het geven van maatadvies en subsidies voor niet wettelijk verplichte maatregelen wordt dat proces gestimuleerd.Kreekherstelprojecten, herstellen van bloemrijke dijken en verder optimaliseren van de waterkwaliteit zijn enkele concrete acties die gebeuren in de Ecologische Hoofdstructuur tussen de Zwinstreek (Vlaanderen) en de Braakman (Nederland) en in het Vlaams Ecologisch Netwerk en de Vogelrichtlijngebieden (Vlaanderen). Achievements: Enkele initiatiefnemers in een drietal polders hebben een integrale aanpak uitgeprobeerd om aan diezelfde normen voor waterkwaliteit en –kwantiteit te voldoen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze aanpak zorgde er voor dat de bewoners en gebruikers van de betreffende polders zich gezamenlijk verantwoordelijk gaan voelen voor de waterkwaliteit en –kwantiteit. Via het geven van maatadvies en subsidies voor niet wettelijk verplichte maatregelen wordt dat proces verder gestimuleerd.

Coordinateur

Details

  • 38.6%   1 503 375,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

8 Participants partenaires