Rechercher des projets européens

5 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Sustainable Coastal Development in Practise (SUSCOD)

Date du début: 31 août 2009, Date de fin: 30 déc. 2013,

SUSCOD aims to make a step change in the application of integrated coastal zone management (ICZM). In doing so coastal potentials -economical, social and environmental- can be utilized to full advantage and broader support for coastal management measures can be secured. 7 partners from 5 countries will develop an innovative Integrated Coastal Zone Management (IZCM) assistant. The ICZM approach has ...
Voir le projet

 16

 TERMINÉ 

Gränsregional omsorgsfilosofi

Date du début: 31 août 2008, Date de fin: 30 déc. 2010,

Gränsregional omsorgsfilosofi ska leda till att personer med demenssjukdom och deras närstående i åtta kommuner i en stor gränsregion får ett gemensamt bemötande, likartad vård och omsorgskvalitet. Avsikten är att dessutom underlätta rörligheten över gränsen för personer med demenssjukdom, deras närstående och personal. Den utbildningsmodell som ska tas fram kommer också att kunna användas av andr ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Forarbeid Grenseløs Redningstjeneste

Date du début: 30 avr. 2008, Date de fin: 30 déc. 2008,

Genom små projekt Forarbeid Grenseløs Redningstjeneste utföra alla nödvändiga förberedelser för en kommande huvudprojekt med start hösten 2008. Det största projektet syftar till att utveckla en effektiv räddningstjänst för att förebygga olyckor kommer att inträffa i gränsområdet, medan en kommer att begränsa den maximala skadan som uppstår vid en olycka, katastrof eller sabotage.
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Creation of Sustainable Tourism Destinations (CREST)

Date du début: 29 nov. 2005, Date de fin: 29 avr. 2008,

The main aim of the project was to initiate a process to set guidelines for sustainable tourism destinations and to help regions overcome current social, economic and environmental constraints through the exploration and adoption of relevant policies and good practice. Achievements: ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 

Sustaining Small Expanding Towns (SusSET)

Date du début: 28 févr. 2005, Date de fin: 30 déc. 2007,

SusSET aims to create a framework or model which will better support small traditional, yet expanding towns in order to make them more competitive in the EU, and more generally to strengthen economic and social cohesion across Europe. The operation intends to develop a mechanism to help regions and municipalities share experience of policies, instruments and EU funding activities in order to incre ...
Voir le projet

 12