Rechercher des projets européens

Gränsregional omsorgsfilosofi
Date du début: 31 août 2008, Date de fin: 30 déc. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Gränsregional omsorgsfilosofi ska leda till att personer med demenssjukdom och deras närstående i åtta kommuner i en stor gränsregion får ett gemensamt bemötande, likartad vård och omsorgskvalitet. Avsikten är att dessutom underlätta rörligheten över gränsen för personer med demenssjukdom, deras närstående och personal. Den utbildningsmodell som ska tas fram kommer också att kunna användas av andra kommuner i Sverige och Norge samt i andra EU-länder.

Coordinateur

Details

  • 23.5%   227 031,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website