Rechercher des projets européens

5 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

INFOTUR - 3

Date du début: 31 mai 2010, Date de fin: 30 août 2011,

INFOTUR - 3' je pokračováním projektů 'INFOTUR - 2', realizovaného partnery projektu z prostředků FM OPPS ČR-Polsko; 'INFOTOUR - Aktivizace systému turistických informací a propagačních aktivit na území Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński' (ER TS-ŚC), realizovaného z prostředků ERDF - INTERREG IIIA CZ-PL a projektu realizovaného v rámci programu Phare CBC 'Rozvoj spolupráce turistickýc ...
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Těšínské Slezsko - historie a současnost ve společné Evropě

Date du début: 8 oct. 2006, Date de fin: 24 juin 2008,

Předkládaný projekt Těšínské Slezsko - historie a současnost ve společné Evropě je českou částí projektu úzce souvisejícím s již předloženým stejnojmenným projektem Zwiazku Komunalnego Ziemi Cieszynskiej w Cieszynie. Náplní českého i polského projektu jsou společné česko-polské aktivity zahrnující konference na téma historie Těšínského Slezska, společné oslavy výročí 750 let založení některých obc ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Turistický produkt Ondrášovo - fáze 1

Date du début: 31 janv. 2007, Date de fin: 30 janv. 2008,

Legenda o zbojníku Ondrášovi, který působil na CZ/PL pohraničí je natolik zajímavá, že tvoří základ komplexního turistického produktu turistické destinace Těšínské Beskydy. V rámci projektu má být zpracovaná první fáze komplexního turistického produktu, jejímiž výstupy bude studie Projekt Ondrášovo, základní informační leták o projektu obsahující mapu s hlavními naučnými zastaveními zbojníka, úvod ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 

Fotobanka Těšínského Slezska

Date du début: 31 août 2006, Date de fin: 30 mai 2007,

... a Internetu přístupná široké veřejnosti. Aplikace bude zájemcům umožňovat stažení vybraných fotografií. Fotografie budou nakupovány od regionálních fotografů. Bude vytvořen prvotní přehled již existujících fotografií. Databáze bude obsahovat 400 až 500 fotografií.
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Koncepce CR-SR príhranicní spolupráce se zamerením na cestovní ruch

Date du début: 6 janv. 2005, Date de fin: 30 juil. 2006,

Reagovat na problematiku neznalosti rozvojových možností a nedostatecnou informovanost o druhé strane hranice zejména ze strany subjektu aktivních v cestovním ruchu a navrhovat rešení této problematiky.
Voir le projet

 2