Rechercher des projets européens

Fotobanka Těšínského Slezska
Date du début: 31 août 2006, Date de fin: 30 mai 2007 PROJET  TERMINÉ 

Těšínské Slezsko je historickým územím na pomezí ČR a Polska. Je to velice pestré území, kde se mísí mnohdy protichůdné vlivy kulturní, architektonické, společenské, přírodní či národnostní. Díky tomu je oblast velmi atraktivní z hlediska fotografie. Jenže kvalitních fotografií současného Těšínska je paradoxně nedostatek. Záměrem žadatele je přispět ke zlepšení formou internetové aplikace, která bude díky zveřejnění na Internetu přístupná široké veřejnosti. Aplikace bude zájemcům umožňovat stažení vybraných fotografií. Fotografie budou nakupovány od regionálních fotografů. Bude vytvořen prvotní přehled již existujících fotografií. Databáze bude obsahovat 400 až 500 fotografií.

Coordinateur

Details

  • 75%   187 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires