Rechercher des projets européens

8 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

CO2 en CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling (CO2 en CH4)

Date du début: 11 nov. 2013, Date de fin: 30 déc. 2014,

De doelstelling van het Interreg-project is het versterken van de economische slagkracht van de regio door een basis te leggen voor een rendabele infrastructuur voor koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) aan beide zijden van de grens. Op die manier wordt de transitie van lang- naar kort-cyclische energie gestimuleerd en kunnen de regio’s hun positie op dit gebied in Europa vergroten.Om dit doel t ...
Voir le projet

 12

 TERMINÉ 

Future Proof for Cure and Care (Zorgberoepen)

Date du début: 31 août 2011, Date de fin: 30 août 2014,

Le projet Future Proof for Cure and Care cadre avec la tendance grandissante en matière de soins transfrontaliers où les patients cherchent des soins au-delà des frontières nationales. Il permettra ainsi une meilleure communication entre les patients et les prestataires de soins, ainsi quune meilleure collaboration entre les prestataires de soins au-delà des frontières la réalisation des premiers ...
Voir le projet

 25

 TERMINÉ 

Automotive Sustainable Training Euregio (ASTE)

Date du début: 30 sept. 2010, Date de fin: 30 déc. 2013,

Le secteur automobile présent dans l’Euregio est actuellement en phase de mutation, de nouvelles motorisations propres sont en développement et les filières de production actuelles sont en restructuration, faisant apparaître de nouvelles interactions entre les constructeurs et les sous-traitants. Le projet ASTE a pour objectif d’anticiper ces changements en y préparant les publics concernés. Il fa ...
Voir le projet

 10

 TERMINÉ 

INTERcCOM

Date du début: 30 sept. 2009, Date de fin: 27 févr. 2013,

Le projet IntercCom a pour ambition de faciliter l'intégration des étudiants de l'enseignement supérieur qui seront amenés à travailler ou à suivre des études dans une des autres régions. Il ne suffit pas de bien connaître la langue pour évoluer professionnellement dans un milieu étranger ; encore faut-il en percevoir le bon usage dans le bon contexte : c'est ce que l'on nomme la pragmatique.Plus ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 

Invasieve Exoten

Date du début: 30 sept. 2009, Date de fin: 29 sept. 2012,

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast ecologische veroorzaken deze invasieve exoten ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondsheidsproblemen.In dit project wordt voor het eerst ...
Voir le projet

 24

 TERMINÉ 

Revalidatierobotica II

Date du début: 30 sept. 2008, Date de fin: 30 mars 2012,

Multiple Sclerose (MS) is de meest frequent voorkomende en invaliderende neurologische aandoening bij jonge volwassenen terwijl een cerebro-vasculair accident (CVA) het meest voorkomt bij een ouder wordende populatie. Deze aandoeningen gaan meestal gepaard met een verminderde spierkracht en coördinatie van de onderste en/of bovenste ledematen. Dit heeft vanzelfsprekend een grote impact op de mate ...
Voir le projet

 8

 TERMINÉ 

Goesting in Leren en Werken (GoLeWe)

Date du début: 31 août 2008, Date de fin: 30 oct. 2011,

Dit project voorziet om te werken op de verbetering van competenties voor levenslang leren en werken. Om de uitstroomcompetenties van studenten te verbeteren is het nodig dat we het onderwijs nog beter afstemmen op de noden van het werkveld. In bedrijven en instellingen blijft competentieontwikkeling en competentiemanagement van groot belang.Bij de rekrutering wordt niet alleen gelet op studieresu ...
Voir le projet

 14

 TERMINÉ 
How can young children be motivated to learn languages that are not part of their daily life, when English seems to be the most popular option? How can parents and carers be involved in the learning of these languages both inside and outside of school? These questions are addressed in the ELENA project. The ELENA project aims to create a motivating environment for the learning teaching and learnin ...
Voir le projet

 7