Rechercher des projets européens

5 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Information och nyheter ÖVER GRÄNSEN

Date du début: 31 déc. 2011, Date de fin: 29 juin 2013,

År 2010 genomfördes studie om bättre nyhetstjänster, nyheter och information över nationsgränserna i Nordens Gröna Bälte. Studien genomfördes i samråd med representanter för etablerade medieföretag. Slutsatsen av små projekt är att det finns ett tydligt behov av arenor, där representanter för media på båda sidor om gränsen kan träffas och utbyta erfarenheter, förbättra kunskaper, färdigheter och n ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Kvinner krysser grenser

Date du début: 31 août 2010, Date de fin: 30 août 2011,

Projektet kommer att vara en inledning till ett senare huvudprojekt, och för att identifiera användbara metoder. Projektet vill öka kvinnors inverkan på det regionala näringslivets internationalisering. För att uppnå detta måste vi först veta den nuvarande situationen på båda sidor om gränsen. Varken i mellersta Sverige och i mellersta Norge är statistik för kvinnor som arbetar på internationella ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Felles Ting

Date du début: 31 mars 2010, Date de fin: 30 déc. 2010,

Förprojektet ska analysera behov och möjligheter för att skapa en arena för minskning av handelshinder för att uppnå utveckling av företag, branscher och entreprenörskap. Intervjuer med företag och näringslivsorganisationer ske ge underlag för behov och former för genomförande av ett huvudprojekt. Förstudien innefattar möten med företrädare för näringslivsorganisationer, kommuner, myndigheter, för ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Nyheter och information ÖVER GRÄNSEN

Date du début: 31 déc. 2009, Date de fin: 29 nov. 2010,

Hur ska en fungerande nyhetsförmedling över gränsen i Nordens Gröna Bälte kunna utvecklas? Målsättningen är att undersöka om ett större treårigt projekt för förbättrad nyhetsförmedling över gränsen är praktiskt genomförbart. Målgruppen är regionens medieföretag och myndigheter/organisationer som arbetar med regional utveckling. Projektägarna anser att en väl fungerande nyhetsförmedling och informa ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

North East Cargo Link (NECL)

Date du début: 31 déc. 2002, Date de fin: 2 déc. 2006,

... These problems are becoming more severe with the increasing traffic load.North East Cargo Link (NECL) is aiming at promoting and marketing new, speedy and safe inter modal transport system across the Mid-Nordic countries with connection from East and West. NECL is supported by and in close co-operation with private enterprises, national authorities and municipalities in Sweden, Norway and Finland ...
Voir le projet

 45