Rechercher des projets européens

Nyheter och information ÖVER GRÄNSEN
Date du début: 31 déc. 2009, Date de fin: 29 nov. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Hur ska en fungerande nyhetsförmedling över gränsen i Nordens Gröna Bälte kunna utvecklas? Målsättningen är att undersöka om ett större treårigt projekt för förbättrad nyhetsförmedling över gränsen är praktiskt genomförbart. Målgruppen är regionens medieföretag och myndigheter/organisationer som arbetar med regional utveckling. Projektägarna anser att en väl fungerande nyhetsförmedling och informationsspridning är ett viktigt "smörjmedel" för att utveckla samarbetet över gränsen, ekonomiskt, politiskt, kulturellt och idrottsligt. Projektet är avslutat och projektledaren uppfattar att deltagande medieföretag och övriga i målgruppen har visat en generell positiv inställning till nyheter över gränsen och att det ger en god grund för kunna genomföra ett treårigt projekt.

Coordinateur

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website