Rechercher des projets européens

4 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 
Auf einer Länge von insgesamt 29.531 m entsteht ein neues Radwegenetz im Gebiet Horní Žďár – Jáchymov – Loučná pod Klínovcem – Kurort Oberwiesenthal – Breitenbrunn – Český Mlýn. Ergänzend dazu wird in Rabenberg ein Trailzentrum für Mountainbikes geschaffen. Dieses Radwegenetz wird grenzüberschreitend an überregionale Trassen in Sachsen, Tschechien und Bayern angebunden.
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 

Euregio-Grüntage 2008

Date du début: 15 juin 2008, Date de fin: 29 avr. 2009,

Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Ostrov, Hlavní třída - Rekonstrukce - 5.etapa

Date du début: 10 avr. 2006, Date de fin: 30 août 2006,

Předmětem projektu je rekonstrukce povrchů vozovek - realizace 2 okružních křižovatek a změny úpravy parkovacích stání z podélných na šikmá, čímž dojde ke cca zdvojnásobení současné parkovací kapacity. Jedná se o místní komunikace, které se napojují na přivaděč k hraničnímu přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal. Německý partner bude spolupracovat na propagaci projektu a na pořádání společných sportov ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

2. Německo-české zelené dny (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0135)

Date du début: 2 nov. 2005, Date de fin: 29 juin 2006,

Město Ostrov organizuje v partnerství s městem Wunsiedel 2. Česko – Německé zelené dny, náplní je dvoudenní přeshraniční konference na téma „Zakládání a ošetřování městské zeleně“ se zaměřením na zeleň sídlištní. Projekt je zrcadlovou akcí k 1. Česko – Německým zeleným dnům (listopad 2004, Wunsiedel, partnerem bylo město Ostrov). 1. den bude zaměřen na přednášky 2. den na prohlídku městské zeleně ...
Voir le projet

 2