Rechercher des projets européens

Ostrov, Hlavní třída - Rekonstrukce - 5.etapa
Date du début: 10 avr. 2006, Date de fin: 30 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Předmětem projektu je rekonstrukce povrchů vozovek - realizace 2 okružních křižovatek a změny úpravy parkovacích stání z podélných na šikmá, čímž dojde ke cca zdvojnásobení současné parkovací kapacity. Jedná se o místní komunikace, které se napojují na přivaděč k hraničnímu přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal. Německý partner bude spolupracovat na propagaci projektu a na pořádání společných sportovních akcí.

Coordinateur

Details

  • 74.8%   131 731,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Projet sur KEEP platform