Rechercher des projets européens

10 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

Date du début: 31 déc. 2011, Date de fin: 30 déc. 2013,

Projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí si klade za cíl koncepčně rozvíjet území partnerů projektu pomocí prohloubení přeshraniční spolupráce, zpracovaní společné Strategie, síťování cílových skupin a podpory rozvojových projektů.Aktivity projektu sledují dlouhodobý cíl partnerů institucionalizovat spolupráci pomocí snahy o založení společného Evropského seskupení pro úz ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 
... předmětem je podpora projektů modernizujících komunikace v česko-polském pohraničí. Do projektu vstupují dva čeští a dva polští partneři. Na české straně je to Královéhradecký kraj, který bude v rámci projektu rekonstruovat část komunikace II/310 od křižovatky s komunikací II/285 do křižovatky s komunikací II/309. Druhým českým partnerem je Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje p.o., kte ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

Česko-polský inovační portál

Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 30 janv. 2012,

Potřeba realizace projektu vychází z neexistence fungujícího, interaktivního portálu zejména na bázi přeshraniční spolupráce pro oblast inovačních aktivit, transferu technologií atd.V regionech všech partnerů projektu, které budou hlavním místem mapování a zacílení výsledků projektu, neexistuje žádná (veřejná) aktivita, která by přitáhla zájem zainteresovaných subjektů o aktivity výzkumu, vývoje a ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Pohraniční oblast Broumovska na českém straně a oblast Mieroszowska na polské straně jsou regiony, které jsou postiženy především svou polohou vzdálenou od správních center (Hradec Králové, Wroclaw) a v neposlední míře i ekonomicko-sociálnímí podmínkami. Dostupnost regionu Broumovska je prakticky po jediné komunikaci z Náchoda a z druhé strany hranice přes hraniční přechod Meziměstí a na druhé str ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

5P poskytování potřebné příhraniční pomoci podnikatelům

Date du début: 31 août 2004, Date de fin: 27 févr. 2007,

Celá činnost v rámci projektu je zaměřena na nastartování podpory pro mikropodnikatele a živnostníky v ČR a PL, rozvoje příhraničních regionů Královéhradeckého kraje a Wroclavského regionu a přeshraniční česko – polské spolupráce. Produktem je organizační / systémový / projekt, který buduje komplexní ucelený program podpory a pomoci mikropodnikatelům a živnostníkům Královéhradeckého kraje se zrca ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 

Cesta Špindlerův Mlýn - Przesieka (Borowice)

Date du début: 24 janv. 2005, Date de fin: 29 nov. 2006,

... 001 spolupracuje v podobě společných cvičení a bezpečnostních zásahů se složkami polského IZS. Předkladatelem a investorem projektu je Královéhradecký kraj. Údržbu projektu zajistí Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje.
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Projekt dotyczy modernizacji ul. Granicznej będącej częścią polsko-czeskiej trasy rowerowej im.T Masaryka, prowadzącej do turystycznego przejścia granicznego. Modernizowany odcinek usprawni dostęp do licznych atrakcji turystycznych na terenie ul. Czermna i Pstrążna. Na odcinku brakuje separacji ruchu pojazdów i pieszych, zwężenia i zły stan nawierzchni powodują występowanie sytuacji niebezpiecznyc ...
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

Silnice III/3032 a III/3033 Velké Poříčí - Malá Čermná, státní hranice

Date du début: 31 mars 2005, Date de fin: 30 janv. 2006,

... ad, které vyplývají z vyčerpání životnosti krytu vozovky. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku silnice. Investorem projektu je Královéhradecký kraj, provozovatel a vlastník projektu bude Královéhradecký kraj, který údržbu projektu bude zajišťovat prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa a údržby silnic Královéhradeckého kraje.
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Velkého Poříčí. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku obce Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Náchoda a Kudowy Zdrój. Náchod, Velké Poříčí ai Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do i ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Náchoda. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, centrum - hraniční přechod Běloves. Navazuje na stavby úseků Malé Poříčí - Velké Poříčí, Velké Poříčí - Malá Čermná a Kudowy Zdrój. Náchod i Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána místními občany i turisty obou států, což ...
Voir le projet

 5