Rechercher des projets européens

Okruh T.G.Masaryka - Cyklostezka Velké Poříčí (Okruh T.G.Masaryka - Cyklostezka Velké Poříčí)
Date du début: 30 avr. 2004, Date de fin: 30 déc. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Realizace společného česko-polského projektu Okruh T.G.Masaryka na území Velkého Poříčí. Cílem je plné zprůjezdnění úseku Náchod, Běloves (hraniční přechod) – Velké Poříčí – Malá Čermná (hraniční přechod) dostavbou cyklostezky v úseku obce Velké Poříčí. Přímo navazuje na stavby úseků na k.ú. Náchoda a Kudowy Zdrój. Náchod, Velké Poříčí ai Kudowa intenzivně spolupracují a koordinují investice do infrastruktury, která je využívána místními občany i turisty obou států, což vyvolává čilý přeshraniční ruch, kterému však místní příhraniční a přeshraniční infrastruktura nevyhovuje. Cyklostezka vytvoří podmínky pro naplnění účelu okruhu pro turistiku i místní dopravu podél i přes hranici.

Coordinateur

Details

  • 75%   4 635 498,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

4 Participants partenaires