Rechercher des projets européens

12 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Tendenzen zonder grenzen

Date du début: 30 sept. 2012, Date de fin: 30 déc. 2014,

Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in België en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het de mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren, moeilijk. Voor het Interreg-project Samen voor de glastuinbouw is eerder al een inventarisatie gemaakt van deze knelpunten en in het boek: ...
Voir le projet

 6

 TERMINÉ 

Cross -border distribution (Go Dis)

Date du début: 30 sept. 2009, Date de fin: 30 déc. 2014,

Through this project, the partners want to facilitate the cross-border distribution of goods and services and increase cross-border mobility of entrepreneurs. They support the companies, analyse the currentlegislation in both countries and establish a cross-border network of entrepreneurs, researchers, lawyers and magistrates.
Voir le projet

 4

 TERMINÉ 

ntelligent Modern System Design (I-Mosyde)

Date du début: 28 févr. 2014, Date de fin: 29 nov. 2014,

I-Mosyde "Intelligent MOdern SYstem DEsign" in automation is based on embedded system design and (industrial) data communication, and uses advanced diagnostics.Not only industry, but also automation in general services, in health-care (assistive technology for mobility for communication or for living at home independently for elderly people), in building automation, ..., all these "fields" are usi ...
Voir le projet

 7

 TERMINÉ 

Grenzeloze Logistiek

Date du début: 30 sept. 2011, Date de fin: 29 sept. 2014,

De grensregio Vlaanderen-Nederland heeft het potentieel en de ambitie om uit te groeien tot de logistieke topregio van Europa. De stuurgroep Interreg Vlaanderen-Nederland heeft kort na de start van het programma de behoefte uitgesproken dat er rondom het thema logistiek een substantieel project zou worden geïniteerd. Het resultaat daarvan is het project “Grenzeloze Logistiek” dat tot doel heeft de ...
Voir le projet

 12

 TERMINÉ 

2 Seas Trade (2ST)

Date du début: 31 mars 2010, Date de fin: 30 déc. 2013,

The 2ST project aims to help SMEs in the 2 Seas area to take the first steps to trading and doing business on a crossborder basis as a way to help them grow, following the recession. Helping small businesses to begin to look beyond their national boundaries, to undertake crossborder trade activities and develop international business collaborations will make a direct contribution to the developmen ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 

North Sea Supply Connect (North Sea Supply Connect)

Date du début: 30 sept. 2009, Date de fin: 30 mars 2013,

Small markets in the NSR and SME access barriers to European supply markets are key problems addressed by the project. They cause competitive disadvantages for Northern SMEs and their regions compared to suppliers and regions involved in large regions. If SMEs stick to traditional regional markets prosperity and European integration, mayor markets are at risk. This risk is further aggravated by th ...
Voir le projet

 14

 TERMINÉ 

Dryport - a modal shift in practice (Dryport)

Date du début: 31 mai 2008, Date de fin: 30 juin 2012,

The project’s aim is to develop, design and set effective Hinterland inter-modal freight transport nodes – dryports – which are fully integrated with the Gateway freight handling systems, to adapt a public concept to a private sector model, and to integrated dryports into the EU Motorways of the Sea concept. The project includes the identification of suitable dryport land sites in the North Sea R ...
Voir le projet

 16

 TERMINÉ 

GROEI.kans!

Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 30 mars 2012,

Dit project beoogt het meetbaar versterken van de plattelandseconomie door de professionalisering van het multifunctioneel ondernemerschap (MURO) in een multifunctioneel platteland. De rurale ondernemers worden gestimuleerd tot professionalisering en innovatie in hun ondernemerschap en in de vermarkting van hun producten. De innovatie die daarvoor aangewend wordt, noemen we systeeminnovatie waarb ...
Voir le projet

 25

 TERMINÉ 
Door het project Quadrant werden KMO's/MKB's gestimuleerd en begeleid bij het uitbreiden en invoeren van een economische structuur. Dat werd gedaan door het opleiden en grensoverschrijdend in contact brengen van kaderleden. Een geïntegreerd zorgsysteem zorgt voor de beheersing van de elementen kwaliteit, veiligheid, milieu en personeel. Naast de kennis die de bedrijven opgedaan hebben wat betreft ...
Voir le projet

 3

 TERMINÉ 
Reason: European SME’s find themselves in a fast changing globalizing and highly competitive world.  Specific competencies are required to internationalize successfully. A need underlined by the EC policy for New Skills for New Jobs, where particular attention is given to globalisation + international trade with BRIC countries. Next to financial and production requirements, knowledge (markets, ...
Voir le projet

 9

 TERMINÉ 
Doelstelling van het project was inzicht verwerven in de bezoekersstromen tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. De verwachting was immers dat in de loop der jaren deze bezoekersstromen grondig waren gewijzigd als gevolg van bijvoorbeeld de komst van de euro. Dit bleek voor een deel ook juist. Het onderzoeksgebied werd voor een klein stuk uitgebreid naar het arrondisseme ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 
Doelstelling binnen dit project was het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende marketing van Zeeuwse bedrijven en producten in Vlaanderen en de marketing van de Vlaamse producten en bedrijven in Zeeland. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen is het op de markt zetten van het bedrijf of diens producten in een ander land, ook al is het het nabije buurland, een hele ...
Voir le projet

 7