Rechercher des projets européens

GROEI.kans!
Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 30 mars 2012 PROJET  TERMINÉ 

Dit project beoogt het meetbaar versterken van de plattelandseconomie door de professionalisering van het multifunctioneel ondernemerschap (MURO) in een multifunctioneel platteland. De rurale ondernemers worden gestimuleerd tot professionalisering en innovatie in hun ondernemerschap en in de vermarkting van hun producten. De innovatie die daarvoor aangewend wordt, noemen we systeeminnovatie waarbij er simultaan wordt ingegrepen op de hardware (nieuwe ICT-systemen), de orgware (nieuwe organisatie van mensen en middelen) en de software (nieuwe ondernemerscultuur). Achievements: Dit project versterkte de plattelandseconomie door de professionalisering van het multifunctioneel ondernemerschap in een multifunctioneel platteland. De rurale ondernemers werden gestimuleerd tot innovatie in hun ondernemerschap en in de vermarkting van hun producten. In een aantal subregio’s gingen landbouwbedrijven nieuwe klantengroepen (bedrijven) aanspreken, bijvoorbeeld met een aanbod voor teambuilding op het platteland naast het meer gangbare aanbod van hoevetoerisme en plattelandsklassen. Bedrijven lijken graag in te gaan op dit aanbod. Daarnaast werden ook nieuwe distributiesystemen voor lokale producten opgezet en getest in een viertal provincies, werden er hier en daar markten over de grens verkend en kwamen blijvende samenwerkingsverbanden tot stand tussen rurale ondernemers onderling en met bepaalde sectoren (zorg, natuurbeleving, recreatie, bedrijfsleven).Voor meer info: www.groeikans.be

Coordinateur

Details

  • 48%   3 430 558,45
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

24 Participants partenaires