Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

HASIČSKÉ ZÁVODY V PŘÍHRANIČÍ ČESKO-POLSKÉM

Date du début: 31 mai 2006, Date de fin: 30 oct. 2006,

... čskými organizacemi, přinášející hodnoty vzájemným poznáním jakož i výměnou hasičkých zkušeností a další rozvíjení spolupráce. Partnerem bude Gmina Miedzylesie. Projekt má také hodnoty výchovné, vzhledem k provádění informační kampaně o protipožární ochraně během akce jak pro mládež tak dospělé občany.
Voir le projet

 2

 TERMINÉ 

Vzdálení, ale blízcí

Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 30 juil. 2006,

Pokračování navázané přeshraniční spolupráce mezi školami v Králíkách a v Miedzylesiu(Polsko). Realizován bude v roce 2006 žáky Zespolu Szkol w Międzylesiu a Základní školy Králíky, 5. května s důrazem na jeho cykličnost. Projekt zahrnuje Školní festival vědy v Zespole Szkól w Międzylesiu, polsko-české rukodělné a kulinářské dílny, jazykolamy, sportovní turnaje, setkání na sněhu, na lyžích, veliko ...
Voir le projet

 2