Rechercher des projets européens

HASIČSKÉ ZÁVODY V PŘÍHRANIČÍ ČESKO-POLSKÉM
Date du début: 31 mai 2006, Date de fin: 30 oct. 2006 PROJET  TERMINÉ 

projekt bude uskutečněn v roce 2006v oblasti spolupráce českých a polských dobrovolných hasičských sborů v rámci zaměření na kulturní, sportovní výměnu a spolupráci v práci s mládeží. zahrnuje organizaci společenských česko-polských hasičských závodů, jejiž efektem je dlouhodobá spolupráce mezi hasičskými organizacemi, přinášející hodnoty vzájemným poznáním jakož i výměnou hasičkých zkušeností a další rozvíjení spolupráce. Partnerem bude Gmina Miedzylesie. Projekt má také hodnoty výchovné, vzhledem k provádění informační kampaně o protipožární ochraně během akce jak pro mládež tak dospělé občany.

Coordinateur

Details

  • 74.9%   75 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires