Rechercher des projets européens

3 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Smaakklassen

Date du début: 31 mars 2010, Date de fin: 30 mars 2013,

Het project heeft als doel de kennis over gezonde, smaakvolle en streekgebonden voeding te vergroten en te verbreden bij kinderen, hun ouders, scholen en binnen de voedingssector in Oost- en West-Vlaanderen en in Zeeland. Naar analogie van de succesvolle bos-, stad-, zee- of plattelandsklassen wordt dus nu ook het concept Smaakklassen ontwikkeld.In Vlaanderen zijn de smaakklassen gericht op kinder ...
Voir le projet

 5

 TERMINÉ 

GROEI.kans!

Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 30 mars 2012,

Dit project beoogt het meetbaar versterken van de plattelandseconomie door de professionalisering van het multifunctioneel ondernemerschap (MURO) in een multifunctioneel platteland. De rurale ondernemers worden gestimuleerd tot professionalisering en innovatie in hun ondernemerschap en in de vermarkting van hun producten. De innovatie die daarvoor aangewend wordt, noemen we systeeminnovatie waarb ...
Voir le projet

 25

 TERMINÉ 
Het zou jammer zijn typische streekproducten verloren te laten gaan. Om deze producten bij een breder publiek bekend te maken en te promoten in de Euregio Scheldemond, werden verschillende consumentgerichte acties georganiseerd zoals beursdeelnames, markten, promotiemateriaal verspreiden, enzovoort. Dit in navolging van het Interreg II - project Promotie van Streekproducten uit de Euregio Scheldem ...
Voir le projet

 3