Rechercher des projets européens

2 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Gränsregionalt Industrisamarbete

Date du début: 31 août 2010, Date de fin: 30 août 2011,

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan näringsliv och kommuner i gränsregionen. Förstudien ska ge svar på hur ett gränsregionalt industrisamarbete kan utvecklas beträffande organisation, finansiering, geografiskt område, deltagande kommuner/organisationer med mera: En inventering av industriföretag i deltagande kommuner ska genomföras. Möjligheten att utreda ett sekretariat som ska bistå samarbe ...
Voir le projet

 1

 TERMINÉ 

Kortreist energi

Date du début: 30 juin 2008, Date de fin: 30 janv. 2009,

Projekt ska göra en kartläggning av de enskilda kommunernas energiresurser och alternativa energilösningar. Det ska resultera i en dokumentation av för- och nackdelar kring olika energilösningar. Målgrupp och mottagare av resultatet er lokale myndigheter som kan legge premissene for ulike satsninger med hensyn til miljøriktig energikilde. Projektets resultat sprids via seminarier till de berörda k ...
Voir le projet

 1