Rechercher des projets européens

Gränsregionalt Industrisamarbete
Date du début: 31 août 2010, Date de fin: 30 août 2011 PROJET  TERMINÉ 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan näringsliv och kommuner i gränsregionen. Förstudien ska ge svar på hur ett gränsregionalt industrisamarbete kan utvecklas beträffande organisation, finansiering, geografiskt område, deltagande kommuner/organisationer med mera: En inventering av industriföretag i deltagande kommuner ska genomföras. Möjligheten att utreda ett sekretariat som ska bistå samarbetsföretagen i praktiska frågor ska genomföras. Arbete med bistånd till företag att hitta samarbetspartners inom samarbetsområdet eller alternativt, när det är nödvändigt, inom övriga kommuner I Fyrbodal alternativt Västra Götaland och Østfold-Akerhus.

Coordinateur

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website