Rechercher des projets européens

1 projets européens trouvés

Recherche sur 125080 projets européens

 TERMINÉ 

Rediscover the Leather! (Deriyi Keşfet!)

Date du début: 1 août 2015, Date de fin: 31 déc. 2015,

14.10.2015-21.10.2015 tarihleri arasında gerçekleştirmek istediğimiz proje Türkiye ile 5 ortaklı olacak ve toplam grup liderleri dahil 25 genç aktif rol alacak. 8 gün boyunca farklı dil, din ve kültüre sahip gençlerin bir araya getirilerek kültürel ve diyaloğun oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu projede ülkemizde olduğu gibi ilimizde de el sanatları gelişen teknoloji ve endüstriye...
Voir le projet

 6