Rechercher des projets européens

Rediscover the Leather! (Deriyi Keşfet!)
Date du début: 1 août 2015, Date de fin: 31 déc. 2015 PROJET  TERMINÉ 

14.10.2015-21.10.2015 tarihleri arasında gerçekleştirmek istediğimiz proje Türkiye ile 5 ortaklı olacak ve toplam grup liderleri dahil 25 genç aktif rol alacak. 8 gün boyunca farklı dil, din ve kültüre sahip gençlerin bir araya getirilerek kültürel ve diyaloğun oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu projede ülkemizde olduğu gibi ilimizde de el sanatları gelişen teknoloji ve endüstriye mağlup olmuş ve geleneksel kültür unsurumuz olan sanatlarımızın da bir kısmı kaybolmuş veya değişikliğe uğramıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen var olma savaşı veren el sanatlarımızdan Aynalı Çarık ve Deri Çanta yapım atölyeleriyle gençlere el becerilerini geliştirme ve kendi eserlerini yaratmaları sağlanacaktır. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar kendi ülkelerinin kültürel ve sanatsal izlerini arayacak ve buldukları benzerlikleri diğer katılımcılarla paylaşarak Avrupalılık kültürünü ve bütünlüğünü sağlayacak. Her gencin aktif olarak katılım sağlamasıyla da farklılıklara saygı, hoşgörü, anlayış duygusu ve Avrupalılık Bilinci oluşturulacak, yabancı düşmanlığı gibi istenmeyen özelliklerinde önüne geçmede etken olacaktır.

Coordinateur

Details

5 Participants partenaires