Rechercher des projets européens

znej svého souseda (II) (Poznej svého souseda (II))
Date du début: 30 juin 2010, Date de fin: 29 juin 2013 PROJET  TERMINÉ 

Projekt Poznej svého souseda si klade za cíl přispět k sociální integraci česko-polského území Euroregionu Nisa skrze propagaci, iniciaci a podporu rozvoje partnerské spolupráce. Projekt se skládá ze 14 aktivit, z nichž každá významně přispívá k naplnění stanovených cílů projektu a je zaměřena na konkrétní cílové skupiny. Tyto aktivity si kladou za cíl:- vytvoření vhodných podmínek rozvoj spolupráce všech cílových skupin projektu (zejména dostatek relevantních aktuálních informací)- rozvoj aktivit přímo iniciující spolupráciK vytvoření podmínek a propagaci spolupráce budou realizovány následující aktivity: Dvojjazyčný internetový informační portál, sociologický průzkum názorů a veřejného mínění, přeshraniční monitoring tisku, překlad zkrácených verzí rozvojových dokumentů jednotlivých stran ERN, Informační kampaň v rádiu, putovní výstava o území Euroregionu, image prospekt o území Euroregionu, statistická srovnávací publikace o českém a polském území ERN, učební texty češtiny a polštiny pro samouky (základní jazyková vybavenost je základním předpokladem spolupráce), nástěnná plastická mapa území Euroregionu pro školy a veř. instituceK iniciaci samotné spolupráce budou v rámci projektu organizovány síťovací workshopy, konference a poznávací přeshraniční stáže. Jedná se o společný projekt, který byl partnery společně připraven, bude společně realizován a financován. Úspěšnou realizaci projektu bude zajišťovat společný přeshraniční řídící tým. Projekt vychází z téměř dvacetileté zkušenosti partnerů s rozvojem přeshraniční spolupráce a odráží reálné potřeby území. Realizace aktivit povede ke vzniku nových partnerství a zvýšení intenzity stávající spolupráce a položí základy pro její další rozvoj v budoucnu.

Coordinateur

Details

  • 85%   272 076,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires