Rechercher des projets européens

znávání nezná hranic (Poznávání nezná hranic)
Date du début: 30 avr. 2010, Date de fin: 30 oct. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Předkládaný projekt "Poznávání nezná hranic" volně navazuje na již bohatou tříletou spolupráci odborů školství partnerských měst.Historie společné spolupráce:1) r. 2006-2007 - polský projekt - "Využití dědictví příhraničního regionu za účelem uskutečňování vzdělávacích a integračních cílů v prostředí dětí ohrožených marginalizací."2) r. 2007-2008 - český zrcadlový projekt - "Vzdělávací, kulturní a historické poznávání příhraničního regionu Walbrzych dětmi základních škol zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové", podpořený v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis.3) r. 2009-2010 - společný projekt "Poznej svého souseda", podpořený z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013, oblasti podpory 3.1- Územní spolupráce veřejných institucí.Fyzická realizace projektu je rozdělena do 3 fází: 1) zahájení projektu - úvodní tiskovou konferencí v HK a ve Wałbrzychu za účasti představitelů obou měst. 2) výměnné výjezdy - celkem proběhne 16 třídenních výjezdů (8 českých do Polska a 8 polských do Čech). Obsahem třídenního výjezdu bude vždy:- účast ve společné výuce dle zaměření škol - AJ, informatika, ekologie, matematika, TV, HV, večer návštěva aquaparku- kulturně-sportovní program "Hry bez hranic"- návštěva kulturních zajímavostí Hradecka a Dolnoslezského regionu- společný pobyt v příslušných regionechVýjezdy budou probíhat od září 2010 do června 2012, vyjma letních prázdnin a zimních měsíců.3) Závěrečná hodnotící konference, která se uskuteční v září 2012 a které se zúčastní cca 60 zástupců obou partnerů.

Coordinateur

Details

  • 85%   184 597,05
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires