Rechercher des projets européens

znávání bez hranic (Poznávání bez hranic)
Date du début: 28 févr. 2006, Date de fin: 27 févr. 2007 PROJET  TERMINÉ 

Smyslem projektu je přispět k rozvoji turistiky a ekonomické aktivity v oboru cestovního ruchu v Euroregionu Glacensis, konkrétně v Kłodzku, Jaroměři a jejich okolí, a to zejména oboustranným zvýšením informovanosti cílových skupin a zvýšením kvality služeb. Hlavním cílem projektu je informovat cílové skupiny (potenciální turisty, stávající návštěvníky Jaroměře a Kłodzka a zástupce informačních center a cestovních kanceláří z okolních regionů) o systému atraktivit a poskytovancých služeb (zejm. informačních, stravovacích, ubytovacích a dopravních) v Jaroměři i Kłodzku a zvýšit kvalitu turistických služeb v Jaroměři pro zahraniční turisty.

Coordinateur

Details

  • 70.8%   566 250,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires